You are not logged in.

#1 Re: English Forum » (in Polish) Taygetan help in creating independent settlements? » 2022-02-13 14:11:14

Ok, so will you ask Taygetan from me , would they get somehow land for that project? smile

#2 Re: English Forum » (in Polish) Taygetan help in creating independent settlements? » 2022-02-13 13:25:22

Dzięki za odpowiedź, dlaczego po angielsku? Potrzebne jest po prostu żeby ktoś udostępnił duży teren pod osadę i zapewnił początkowe materiały budowlane ale jakoś nikt sie nie kwapi..

#3 English Forum » (in Polish) Taygetan help in creating independent settlements? » 2022-02-13 11:20:15

Rafael
Replies: 8

Witaj Gosiu;)

    super że dałaś wywiad u Aleksa, na prawdę nie masz co się przejmować o swój język Polski bo jest świetny.

Gosiu jak myślisz czy Tajgetanie mogli by pomóc w tworzeniu niezależnych osad w Polsce?

Siedzę w tym temacie, buduje domy kopułowe, i widzę że jest mnóstwo ludzi którzy na hasło; jest 100 h ziemi i materiały budowlane na domy , bardzo chętnie zjawili by sie i nareszcie by coś się zaczeło dziać, bo takie miejsca podnosiły by wibracje chociażby dlatego że jedna z kopuł , była by przeznaczona na medytacje ciągłą itp

Tak pokrótce nakreślam temat , co o tym myślisz?

Moderator's edit:

"Hello Gosia;)

    Great that you gave an interview with Alex, you really don't have to worry about your Polish language, because it is great.

Gosiu, how do you think that Tajgetans could help in creating independent settlements in Poland?

I'm in this subject, I'm building dome houses, and I see that there are a lot of people who, when they hear the words; there is 100 ha of land and building materials for houses, they would be very happy to come and finally something would start to happen, because such places would raise vibrations even if only because one of the domes would be designated for continuous meditation, etc.

This is a brief outline of the topic, what do you think?"


Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

#4 Re: English Forum » Want to be translator for transcripts? » 2022-02-12 20:24:21

Witaj Gosiu;)

    super że dałaś wywiad u Aleksa, na prawdę nie masz co się przejmować o swój język Polski bo jest świetny.

Gosiu jak myślisz czy Tajgetanie mogli by pomóc w tworzeniu niezależnych osad w Polsce?

Siedzę w tym temacie, buduje domy kopułowe, i widzę że jest mnóstwo ludzi którzy na hasło; jest 100 h ziemi i materiały budowlane na domy , bardzo chętnie zjawili by sie i nareszcie by coś się zaczeło dziać, bo takie miejsca podnosiły by wibracje chociażby dlatego że jedna z kopuł , była by przeznaczona na medytacje ciągłą itp

Tak pokrótce nakreślam temat , co o tym myślisz?

Board footer

Powered by FluxBB