You are not logged in.

#1 2022-03-03 15:34:29

TatiD
Moderator

Благодарности - Agradecimiento

Скъпа Гошия,

От мое име и от името на българските последователи на информацията от Тайгета и Сваруунианите,
искам да изразя благодарността си за създаването на този Български Форум!

Хиляди благодарности и за огромният труд, който полагате - ти и Роберт, за да може тази информация
да стигне до нас, и така да я припознаем, да я интегрираме и да я приложим по най-оптималния начин!!!
За много от нас това промени изцяло живота ни...

Също искам да изкажа благодарност и за всеотдайната и постоянна подкрепа
на Тайгетеанският екипаж и Сваруунианите към човечеството!!!


Заедно сме Cила и тази Cила е в състояние да промени развоя на събитията в положителната посока!
Тази е целта към която сме фокусирани.

Повярвай, за да го видиш!

Прегръщам те smile

----------------------------

Querida Gosia,

En mi nombre y en nombre de los seguidores búlgaros de la Divulgación Taygeteana/Swaruuniana,
¡Quiero expresar mi gratitud por la creación de este Foro Búlgaro!

Miles de gracias también por el arduo trabajo que tu y Robert estáis haciendo, para hacer posible
que esta información llegue a nosotros, y así reconocerla, integrarla y aplicarla de la manera más óptima!!!
Para muchos de nosotros, esto ha cambiado nuestras vidas por completo...

También quiero agradecer la dedicación y el constante apoyo hacia la humanidad
de la tripulación Taygeteana y a las Swaruunianas!!!


¡Unidos somos una Fuerza y esta Fuerza es capaz de cambiar el curso de los acontecimientos hacia una dirección positiva!
Este es el objetivo en el que estamos enfocados.

¡Creer para ver!

Un fuerte abrazo smile

Offline

#2 2022-03-05 15:59:10

Veni
Member

Re: Благодарности - Agradecimiento

Благодаря ти Тати,че се стараеш толкова много!Много е прекрасно, че българските последователи на тайгетиянското познание ,са част от международния форум. Това е едно ново начало, на глобално обединените звездни семенца.

Offline

#3 2022-03-05 16:06:39

Veni
Member

Re: Благодарности - Agradecimiento

Thank you Goshia.
For your efforts,
to inform us.
I assure you that we regularly send you positive energy.

Offline

#4 2022-03-07 21:01:33

TatiD
Moderator

Re: Благодарности - Agradecimiento

Veni wrote:

Благодаря ти Тати,че се стараеш толкова много!Много е прекрасно, че българските последователи на тайгетиянското познание ,са част от международния форум. Това е едно ново начало, на глобално обединените звездни семенца.

smile

Offline

Board footer

Powered by FluxBB